Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku

77/>PU/2019/KK

Tytuł – Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów w 2020 roku

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-11-15

Data publikacji do 2019-11-25

Termin składania wniosków:  2019-11-25

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0

Metadane

Data publikacji 15.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry