Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Usługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020.

postępowanie nr 83/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Usługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020.

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-12-02

Data publikacji do 2019-12-16

Termin składania ofert 2019-12-16

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8

Metadane

Data publikacji 02.12.2019
Data modyfikacji 11.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry