Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia Technicznego dla oprogramowania EnCase Forensic w ilości 27 szt.

nr postępowania 26/>PU/2020/MT

Tytuł – Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia Technicznego dla oprogramowania EnCase Forensic w ilości 27 szt.

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-12

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5

Metadane

Data publikacji 12.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry