Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa dysków twardych typu Enterprise

postępowanie nr 27/>PU/2020/MT

Tytuł –  Dostawa dysków twardych typu Enterprise

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-18

Data publikacji do 2020-06-30

Termin składania ofert do 2020-06-30

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234100-9

Metadane

Data publikacji 18.05.2020
Data modyfikacji 19.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry