Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup pakietów ubezpieczeniowych AC/OC/NW dla samochodów służbowych na rok 2021

postępowanie nr 54/>PU/2020/MT

Tytuł –  Zakup pakietów ubezpieczeniowych AC/OC/NW dla samochodów służbowych na rok 2021

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-09-15

Data publikacji do 2020-10-12

Termin składania wniosków do 2020-10-12

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141110

Metadane

Data publikacji 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry