Nawigacja

Zamówienia poniżej 30 tys. EURO

zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

usuniecie (wycinka) 5 (słownie: pięciu) drzew rosnących na terenie delegatury centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul.Żołnierskiej 4D (dz. nr 65/3 i 64/9 z obrębu 2057)

Tytuł: Usuniecie (wycinka) 5 (słownie: pięciu) drzew rosnących na terenie delegatury centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul.Żołnierskiej 4D (dz. nr 65/3 i 64/9 z obrębu 2057)

Przedmiot zamówienia: usunięcie drzew

Tryb zamówienia: oferta cenowa w zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro.

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

 

Data publikacji od: 23.07.2015 r.

Data publikacji do: 31.07.2015 r.

 

Termin składania ofert: 31.07.2015 r.

 

1. Szczegóły dotyczące zamówienia okreslono w załączniku.

Metadane

Data publikacji 23.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Mysińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry