Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej...

projekt rozporządzenia (pdf 115.94 KB)

projekt rozporządzenia (doc 56.5 KB)

projekt rozporządzenia-29.I.2010 (pdf 2.91 MB)

projekt rozporządzenia-29.I.2010 (doc 67.5 KB)

Dokumenty do projektu:

protokół rozbieżności (pdf 38.21, KB)

opinia PSKRM-13.X.2008 (pdf 551.72 KB)

rozdzielnik-28.X (pdf 663.59 KB)

opinia MF-6.XI.2008 (pdf 374.47 KB)

opinia SKRM-7.XI (pdf 882.09 KB)

opinia RCL-14.XI (pdf 794.84 KB)

opinia AW-14.XI (pdf 1.25 MB)

opinia MRiRW-17.XI (pdf 391.47 KB)

opinia UKIE-17.XI (pdf 442.47 KB)

opinia MS-19.XI (pdf 489.22 KB)

opinia MŚ-19.XI (pdf 402.47 KB)

opinia MSWiA-20.XI (pdf 1.49 MB)

stanowisko CBA-22.I.2009 ( pdf 322.22 KB)

opinia MS-3.II.2009 (pdf 458.22 KB)

opinia MSWiA-5.II.2009 (pdf 370.72 KB)

opinia MS-30.VII.2009 (pdf 766.59 KB)

pismo SKds.SS-14.IX.2009 (pdf 326.22 KB)

opinia KdsSS-24.IX.2009 (pdf 799.47 KB)

pismo SKdsSS-1.X.2009 (pdf 2.76 MB)

pismo Szefa CBA-30.I.2010 (pdf 911.09 KB)

pismo SKds.SS-26.II.2010 (pdf 308.22 KB)

pismo SK ds. SS-26.II.2010 (pdf 372.47 KB)

opinia Kds.SS-19.III.2010 (pdf 640.84 KB)

pismo Szefa CBA-8.IV.2010 (pdf 302.72 KB)

opinia MSZ-19.IV.2010 (pdf 388.47 KB)

pismo KRM-26.IV.2010 (pdf 281.97 KB)

Pismo RCL w sprawie braku wymogu rozpatrzenia projektu przez Komisję Prawniczą-13.V.2010 (pdf 277.22 KB)

Pismo Szefa CBA z prośbą o skierowanie projektu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów-17.V.2010 (pdf 367.97 KB)

Opinia MSZ w sprawie zgodności projektu z prawem UE-26.V.2010 (pdf 369.47 KB)

Metadane

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 03.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry