Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Projekt rozporządzenia-26.IV.2010 (pdf 46.07 KB)

Projekt rozporządzenia-28.VI.2010 (pdf 50.67 KB)

Projekt rozporządzenia-12.VII.2010 (pdf 50.85 KB)

 

Dokumenty dotyczące projektu rozporządzenia:

Pismo z prośbą o upoważnienie Szefa CBA do skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych-28.IV.2010 (pdf 263.72 KB)

Pismo Szefa CBA z prośbą o zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-17.V.2010 (pdf 337.22 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA z prośbą o opinię i uwagi do projektów-14.VI.2010 (pdf 589.09 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie uwag do projektu-29.VI.2010 (pdf 305.47 KB)

Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z uwagami do projektu-9.VII.2010 (pdf 570.22 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji prośba o akceptację projektu rozporządzenia uwzględniającego wcześniejsze uwagi RCL-19.VII.2010 (pdf 258.72 KB)

Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji akceptujące projekt rozporządzenia-23.VII.2010 (pdf 432.22 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uwag do projektu-29.VI.2010 (pdf 629.59 KB)

Pismo Ministra Soraw Wewnętrznych i Administracji informujące o braku uwag do projektu-12.07.2010 (pdf 302.97 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uwag do projektu-29.VI.2010 (pdf 246.47 KB)

Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej informujące o braku uwag do projektu-14.07.2010 (pdf 298.22 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Komisji ds. Służb Specjalnych z prośbą o opinię-30.VI.2010 (pdf 305.22 KB)

Pismo Komisji ds. Służb Specjalnych z opinią akceptującą projekt-23.VII.2010 (pdf 492.34 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych z prośbą o opinię-03.VIII.2010 (pdf 289.47 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych informujące o przekazaniu projektu członkom Kolegium w celu zaopiniowania-19.VIII.2010 (pdf 408.97 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych informujące o pozytywnym zaopiniowaniu projektu-06.IX.2010 (pdf 721.84 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA z prośbą o ponowne zaopiniowanie projektu-03.VIII.2010 (pdf 680.34 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie projektu z Komisji Prawniczej-06.IX.2010 (pdf 640.09 KB)

Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji wyrażające zgodę na zwolnienie z Komisji Prawniczej-14.IX.2010 (pdf 308.47 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przekazanie projektu do podpisu Prezesowi Rady Ministrów-23.IX.2010 (pdf 364.97 KB)

Opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej-28.IX.2010 (pdf 340.97 KB) - najnowsze

 

Metadane

Data publikacji 15.06.2010
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor 5
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor 5
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry