Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu

Projekt zarządzenia-26.IV.2010 (pdf 47.62 KB)

Projekt zarządzenia-12.VI.2010 (pdf 240.22 KB)

Dokumenty dotyczące projektu zarządzenia:

Pismo z prośbą o upoważnienie Szefa CBA do skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych-28.IV.2010 (pdf 260.97 KB)

Pismo Szefa CBA z prośbą o zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-17.V.2010 (pdf 602.84 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA z prośbą o opinię i uwagi do projektów-14.VI.2010 (pdf 589.09 KB)

Stanowisko Zastępcy Szefa CBA wobec uwag do projektu zgłoszonych przez MSWiA-12.VII.2010 (pdf 700.59 KB)

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na Stanowisko Szefa CBA wobec wcześniej zgłoszonych uwag MSWiA-26.VII.2010 (pdf 314.22 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Komisji ds. Służb Specjalnych z prośbą o opinię-30.VI.2010 (pdf 305.22 KB)

Pismo z Komisji ds. Służb Specjalnych z opinią akceptującą projekt-23.VII.2010 (pdf 492.34 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych z prośbą o opinię-03.VIII.2010 (pdf 289.47 KB

Pismo Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych informujące o przekazaniu projektu członkom Kolegium w celu zaopiniowania-19.VIII.2010 (pdf 408.97 KB)

Pismo Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych informujące o pozytywnym zaopiniowaniu projektu-09.IX.2010 (pdf 1.07 MB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA z prośbą o ponowne zaopiniowanie projektu-03.VIII.2010 (pdf 680.34 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie projektu z Komisji Prawniczej-06.IX.2010 (pdf 640.09 KB)

Pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji wyrażające zgodę na zwolnienie z Komisji Prawniczej-14.IX.2010 (pdf 311.72 KB)

Pismo Zastępcy Szefa CBA do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przekazanie projektu do podpisu Prezesowi Rady Ministrów-23.IX.2010 (pdf 364.97 KB) - najnowsze

 

Metadane

Data publikacji 15.06.2010
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor 5
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor 5
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry