Nawigacja

Projekty aktów normatywnych

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Projekt rozporządzenia-03.IX.2010 (pdf 721.70 KB)

Projekt rozporządzenia-13.X.2010 (pdf 722.33 KB)

Projekt rozporządzenia-20.XI.2010 (pdf 722.34 KB)

Dokumenty dotyczące projektu rozporządzenia:

Pismo z prośbą o upoważnienie Szefa CBA do skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych-17.VIII.2010 (pdf 248.47 KB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o zaopiniowanie Oceny Skutków Regulacji-30.VIII.2010 (pdf 283.97 KB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o zaopiniowanie i zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia-23.IX.2010 (pdf 503.84 KB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych z prośbą o zaopiniowanie projektu-18.X.2010 (pdf 259.72 KB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych z prośbą o zaopiniowanie projektu-18.X.2010 (pdf 238.47 KB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Ministra Finansów przekazujące nowy projekt rozporządzenia-22.XI.2010 (pdf 263.22 KB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekazujące nowy projekt rozporządzenia-22.XI.2010 (pdf 274.72 KB)

Pismo Zastęcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przekazujące do zaopiniowania uzgodniony projekt-06.XII.2010 (pdf 5.44 MB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą-21.XII.2010 (pdf 6.19 MB)

Pismo Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przedstawienie projektu do podpisu Prezesowi Rady Ministrów-12.I.2011 (pdf 3.70 MB)

 

Pismo Ministra Spraw Zagraniczynych do Sekretarza Rady Ministrów zawierające opinię o nieobjęciu projektu zakresem prawa Unii Europejskiej-21.I.2011 (pdf 317.72 KB) - najnowsze

Metadane

Data publikacji 10.09.2010
Data modyfikacji 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor 6
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor 6
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Matuszak-Tocha
do góry