Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup usług szkoleniowych w zakresie teleinformatyki

sprawa nr 33/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Zakup usług szkoleniowych w zakresie teleinformatyki

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-11-15

1. Pełna treść Ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  80533100-0

Metadane

Data publikacji 15.11.2016
Data modyfikacji 15.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry