Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy

postępowanie nr 16/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł –   Zakup energii elektrycznej do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie 48 miesięcy

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-11-23

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  09300000-2.

Metadane

Data publikacji 23.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry