Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na przebudowę obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2.

dotyczy postępowania nr 31/ZP/CBA/2016/EMi

Tytuł –  Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej na przebudowę obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2.

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-12-20

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71.30.00.00-1 

Metadane

Data publikacji 20.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry