Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup sprzętu komputerowego

postępowanie nr 34/ZP/CBA/2016/JC

Tytuł –  Zakup sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-12-22

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213000-5.

Metadane

Data publikacji 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry