Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wymiana i uzupełnienie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem w istniejące przyłącze kanalizacyjne – dotyczy siedziby CBA w Al. Ujazdowskich 9

sprawa nr 37/ZP/CBA/2016/TCz

Tytuł – Wymiana i uzupełnienie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem  w istniejące przyłącze kanalizacyjne – dotyczy siedziby CBA w Al. Ujazdowskich 9

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45111000-8, 45330000-9, 45112000-5

Metadane

Data publikacji 01.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry