Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)

postępowanie nr 1/>PU/2017/MT

Tytuł –    Wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA)

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-03-23

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  48000000-8, 72268000-1, 72220000-3,

Metadane

Data publikacji 23.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry