Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących

sprawa nr 48/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - licytacja elektroniczna

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50300000-8

Metadane

Data publikacji 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry