Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i macierzy dyskowych NAS

sprawa nr 41/>PU/2017/TCz

Tytuł –  Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i macierzy dyskowych NAS

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-01-02

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30232110-8, 30233100-2

Metadane

Data publikacji 02.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry