Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

sprawa nr 52/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-01-03

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   30237200-1, 30234000-8, 30237400-3, 32342000-2, 32420000-3

Metadane

Data publikacji 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry