Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Usługa przeglądu (konserwacji), usuwania awarii (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego w obiektach CBA w Warszawie w Al. Ujazdowskich 9 oraz przy ul. Poleczki 3

Postępowanie nr 23/>PU/2017/KK

Tytuł –  Usługa przeglądu (konserwacji), usuwania awarii (pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na rzecz Zamawiającego w obiektach CBA w Warszawie w Al. Ujazdowskich 9 oraz przy ul. Poleczki 3

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-01-31

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 5073000-1

Metadane

Data publikacji 31.01.2018
Data modyfikacji 31.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry