Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych

sprawa nr 4/USS/2017/MT

Tytuł – Świadczenie usług pocztowych

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  64110000-0

Metadane

Data publikacji 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry