Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup urządzeń sieciowych.

dotyczy postępowania nr 6/>PU/2018/EMi

Tytuł –  zakup urządzeń sieciowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-04-12

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  32420000-3

Metadane

Data publikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry