Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup mebli biurowych na potrzeby jednostek CBA

nr sprawy 20/>PU/2018/MT

Tytuł –   Zakup mebli biurowych na potrzeby jednostek CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-06-15

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2

Metadane

Data publikacji 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry