Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektu CBA w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 34/36

Postępowanie nr 17/>PU/2018/KK

Tytuł – Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektu CBA w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 34/36

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-06-15

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65300000-6.

Metadane

Data publikacji 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry