Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa mediów do budynku Delegatury CBA w Rzeszowie do czasu wykonania niezależnych przyłączy wraz z najmem pomieszczenia technicznego i terenu z przyłączami

nr sprawy 34/>PU/2018/MT

Tytuł –   Dostawa mediów do budynku Delegatury CBA w Rzeszowie do czasu wykonania niezależnych przyłączy wraz z najmem pomieszczenia technicznego i terenu z przyłączami

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o udzieleniu zamowienia

Tryb zamówienia - zmówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-09

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9, 09310000-5, 651000000-4, 65400000-7

Metadane

Data publikacji 09.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry