Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Zakup paliw płynnych, wybranych akcesoriów eksploatacyjnych oraz korzystanie z usług na potrzeby środków transportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie bezgotówkowym przez okres 36 miesięcy

dotyczy postępowania nr 19/>PU/2018/TCz

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-06

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  09134100-8,09132100-4,09211100-2,39831500-1,50112300-6

Metadane

Data publikacji 06.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry