Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup telefonów IP

Postępowanie nr 44/>PU/2018/KK

Tytuł –  Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup telefonów IP

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-14

1. Pełna treść ogłoszenia  i SIWZ została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32523000-5

Metadane

Data publikacji 15.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry