Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz robót budowlanych w obiekcie przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie z pełnieniem nadzoru autorskiego

dotyczy postępowania nr 3/OBR/2018/EMi

Tytuł –Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej oraz robót budowlanych w obiekcie przy ul. Krzywickiego 34  w Warszawie z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4a ustawy Pzp, obejmującym zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-12-18

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  41000000-8, 71248000-8

Metadane

Data publikacji 18.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry