Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa cyfrowych nośników danych

postępowanie nr 62/>PU/2018/MT

Tytuł –  Dostawa cyfrowych nośników danych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zmaówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-04

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30234100-9, 30234500-3

Metadane

Data publikacji 04.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry