Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa przenośnego urządzenia rentgenowskiego

sprawa nr 72/>PU/2018/MT

Tytuł – Dostawa przenośnego urządzenia rentgenowskiego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-08

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33111000-1

Metadane

Data publikacji 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry