Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Serwis samochodów służbowych – miasto Gdańsk

Postępowanie nr 38/>PU/2018/KK

Tytuł –  Serwis samochodów służbowych – miasto Gdańsk

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-21

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501100

Metadane

Data publikacji 21.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry