Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych, sanitariów i terenu zewnętrznego wraz z segregowaniem odpadów oraz odśnieżanie dachów obiektów CBA

postępowanie nr 45/>PU/2018/MT

Tytuł –  Usługa sprzątania powierzchni biurowych, holi, klatek schodowych, sanitariów i terenu zewnętrznego wraz  z segregowaniem odpadów oraz odśnieżanie dachów obiektów CBA

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-22

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90900000-6, 90911300-9

Metadane

Data publikacji 22.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry