Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla osób przebywających w OSK CBA w Lucieniu

sprawa nr 2/USS/2019/TCz

Tytuł – Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla osób przebywających w OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.51.00.00-8, 70.13.00.00-1

Metadane

Data publikacji 21.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry