Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm wraz z magazynkiem

sprawa nr 3/>PU/2019/MT

Tytuł – Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm wraz z magazynkiem

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o uniewaznienie

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-03-05

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35321100-1

Metadane

Data publikacji 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry