Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA

dotyczy postępowania nr 27/>PU/2019/EMi

Tytuł – Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 14-05-2019

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09121000-0

Metadane

Data publikacji 14.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry