Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dystrybucja energii elektrycznej do nieruchomości CBA położonej w Warszawie przy ul. L. Krzywickiego 34

Postępowanie nr 10/>PU/2019/MT

Tytuł –  Dystrybucja energii elektrycznej do nieruchomości CBA położonej w Warszawie przy ul. L. Krzywickiego 34

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-05-15

1. Pełna treść ogłoszenia   została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9

Metadane

Data publikacji 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry