Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

postępowanie nr 1/OBR/2019/MT

Tytuł –Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń  i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4a ustawy Pzp, obejmującym zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w trybie przetargu ograniczonego

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-07-02

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45312000-7, 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2, 45314320-0

Metadane

Data publikacji 02.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry