Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych CBA

dotyczy postępowania 15/PU/2019/TCz

Tytuł – Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych CBA

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 02-07-2019

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34360000-8, 34370000-1, 34380000-4

Metadane

Data publikacji 02.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry