Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa artykułów biurowych

sprawa nr 28/>PU/2019/MT

Tytuł – Dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 15.07.2019

1. Pełna treść zawiadomienia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30190000-7

Metadane

Data publikacji 15.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry