Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Usługa monitoringu elektronicznych systemów w zabezpieczeń w obiektach CBA z powiadomieniem i udziałem grup interwencyjnych

Postępowanie nr 3/USS/2019/KK

Tytuł –  Usługa monitoringu elektronicznych systemów w zabezpieczeń w obiektach CBA z powiadomieniem i udziałem grup interwencyjnych

Rodzaj zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  informacja o udzieleniu zamówienia na część nr 7

Rodzaj zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-07-31

1. Pełna treść informacji w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98341140-8. 79711000-0, 79714000-2

Metadane

Data publikacji 31.07.2019
Data modyfikacji 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry