Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na terenie OSK w Lucieniu

Postępowanie nr 53/>PU/2019/KK

Tytuł –  Przebudowa instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na terenie OSK w Lucieniu

Rodzaj zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-10_04

1. Pełna treść ogłoszenia w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45330000-9

Metadane

Data publikacji 04.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry