Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Usługa konserwacji oraz napraw Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w obiektach CBA w siedzibie Delegatury CBA przy ul. Rodakowskiego 6 we Wrocławiu. Przedmiotowe postępowanie stanowi ponowną publikację zamówienia na zasadach art. 131j ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp.

3/OBR/2019/KK

Tytuł – Usługa konserwacji oraz napraw Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w obiektach CBA

Przedmiot zamówienia - Usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówineia na część nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-10_09

 

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50610000-4

Metadane

Data publikacji 09.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry