Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu

postępowanie nr 1/>PU2020/EJ

Tytuł – Sukcesywna dostawa  świeżych owoców i warzyw na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-02-25

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 15300000-1

Metadane

Data publikacji 25.02.2020
Data modyfikacji 25.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jakubczuk
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry