Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D

dotyczy postępowania nr 2/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy  Żołnierskiej 4D

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-27

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0.

Metadane

Data publikacji 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry