Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Sukcesywna dostawa nabiału w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników szkoleń w OSK w Lucieniu

nr postępowania 23/>PU/2020/MT

Tytuł – Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-07-08

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3

Metadane

Data publikacji 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry