Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego

postępowanie nr 32/>PU/2020/MT

Tytuł –  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-07-29

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):38581000-1, 35124000-9

Metadane

Data publikacji 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry