Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Magnet AXIOM

postępowanie nr 45/>PU/2020/MT

Tytuł –  Dostawa licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Magnet AXIOM

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rodzaj zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-09-16

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8

Metadane

Data publikacji 16.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry