Nawigacja

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34

dotyczy postępowania nr 1/OBR/2020/JC

Przebudowa obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34  

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji 09.09.2020

1. Treść informacji została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000-7

Metadane

Data publikacji 09.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry