Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Przebudowa budynku Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu przy ulicy Mieszczańskiej 9.

dotyczy postępowania nr 44/ZP/CBA/15/EMi

Tytuł – Przebudowa budynku Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu przy ulicy Mieszczańskiej 9.

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2015-12-18

1. Pełna treść pisma została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0, 45.23.31.40-2.

Metadane

Data publikacji 22.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry