Nawigacja

Ogłoszenia o wyborze oferty

Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 46 B

Postępowanie nr 46/ZP/CBA/2015/KK

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający - Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2016-02-26

  1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.
  2. Wspólny Slownik Zamówień (CPV) 45.31.20.00-7, 45.31.22.00-9, 45.31.43.00-4, 45.31.12.00-2, 45.31.43.20-0.

Metadane

Data publikacji 26.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry